Uncategorized

Ko nozīmē kļūt par pašnodarbināto?

pašnodarbinātā statussIr divu veidu pašnodarbinātas personas – individuālā darba veicēji un saimnieciskās darbības veicēji. Individuālā darba veicēji tiek reģistrēti tikai vienam konkrētam darbības veidam, savukārt saimnieciskās darbības veicēji var reģistrēt vairākus darbības veidus, kā arī nolīgt darbiniekus.

NEKO NEZAUDĒ

Lai reģistrētos par pašnodarbinātu personu, nav nepieciešams nedz sākuma kapitāls, nedz pamatlīdzekļi, nedz statūti, nedz arī daudzas citas formalitātes, kas saistītas ar uzņēmuma reģistrāciju. Turklāt pašnodarbināta persona, kas veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, saņem tādas pašas sociālās garantijas kā darbinieks, kas strādā pie darba devēja, piemēram, slimības pabalstu, maternitātes pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, arī paternitātes atvaļinājumu un vecumdienās, protams, arī pensiju.

KĀ REĢISTRĒTIES

Lai reģistrētos par individuālā darba veicēju, ir jāvēršas sava rajona (kur esat pierakstīts vai deklarējis dzīvesvietu) pašvaldībā. Tur ir jāiesniedz pieteikums par konkrēto darbības veidu, kurā vēlaties darboties. Atkarībā no darbības veida ir jāiesniedz arī atbilstošs izglītību vai kvalifikāciju apliecinošs dokuments. Tad speciāla komisija lemj, vai ļaut veikt attiecīgo darbības veidu. Parasti šāda atļauja netiek liegta. Pēc tās saņemšanas ir jādodas uz sava rajona Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodaļu, kur izsniedz individuālā darba reģistrācijas apliecību. Atļauja veikt individuālo darbu un individuālā darba reģistrācijas apliecība neatkarīgi no tā, kad esat šos dokumentus saņēmis, ir derīgas tikai līdz kalendārā gada beigām. Lai atjaunotu atļauju, atkal ir jāvēršas pašvaldībā ar tiem pašiem dokumentiem, pēc tam atkal VID jāsaņem jauna individuālā darba reģistrācijas apliecība.

Savukārt, lai reģistrētos par saimnieciskās darbības veicēju, ir nepieciešama pase un uzņēmuma līgums ar juridisku personu vai saimniecisko darbību apliecinošs dokuments (piemēram, īpašuma vai valdījuma tiesības apliecinošs dokuments, advokātiem, zvērinātiem revidentiem, tiesu izpildītājiem – atbildīgo institūciju izsniegtas apliecības vai sertifikāti, ārstiem – ārsta sertifikāts un dokuments, kas apliecina tiesības uzsākt praksi utt.). Tad, protams, jādodas uz sava rajona VID nodaļu, kur tiek izsniegta beztermiņa nodokļu maksātāja apliecība. Saimnieciskās darbības veicējs VID var reģistrēt vairākus darbības veidus, piemēram, tulkotājs un namīpašnieks. Šāda apliecība darbojas līdz brīdim, kad pats paziņojat VID, ka pārtraucat savu saimniecisko darbību.

KĀ MAKSĀT NODOKĻUS

Pašnodarbināta persona ar klientiem (pasūtītājiem) var norēķināties gan skaidrā naudā, izsniedzot kvīti (kvītis jāreģistrē VID), vai arī ar pārskaitījumu, pamatojoties uz rēķinu.

Pašnodarbinātai personai ir jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas jeb sociālais nodoklis un iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

KO ĪSTI NOZĪMĒ KĻŪT PAR PAŠNODARBINĀTU PERSONU?

Tā ir lieliska karjeras iespēja, un neapšaubāmi Latvijas un Eiropas tirgū ir daudz veiksmīgi piemēri, kuri vada profesionālu, daudz sološu biznesu. Vēl svarīgāk, viņiem nav maldīgas ilūzijas par finansiālu ieguvumu, darba slodzi un nepieciešamo klientu skaitu, kas nepieciešams, lai strādātu ar peļņu.

Daži apgalvo, ka esošais darbs salona vidē nepiedāvā pietiekami finansiālu izaugsmi, lai šādā darba vietā paliktu ilgtermiņā. Daudzos salonos, pēc skaistumkopšanas profesionāļu domām, netiek piedāvātas pietiekami daudz priekšrocības, kā piemēram, papildus izglītības iegūšana, profesionālā pilnveide vai stabila iespēja nemitīgi palielināt savu klientu skaitu. Risks, atstājot darbu salonā, ir salīdzinoši zems, tāpēc nav pārsteidzoši, ka profesionāļi uzskata, ka “ zāle ir zaļāka” strādājot individuāli.

SKAISTUMKOPŠANAS PROFESIONĀĻU IZVĒLE

Daudzi pauž neapmierinātību par to, ka, ja piemēram salona peļņa ir 120 000 Eur, tad viņš saņem bieži vien mazāk kā pusi no tā, tādējādi rodas sajūta par iespēju pelnīt vairāk. Iespējams aspekts, kas nav līdz galam izprasts vai pat, iespējams, nav pārbaudīts, ir atlīdzība, kas saistīta ar salona darbību salīdzinājumā ar pašnodarbinātā ienākumiem. Ir daudz un dažādi faktori, kas ir jāņem vērā papildus tiešajiem ienākumiem.

Kļūt par pašnodarbināto nozīmē, ka Tu pavadīsi savu ikdienu kā nopietna, profesionāla sava biznesa īpašniece. Tev būs jāievēro valsts likumdošana, tās izmaiņas un jāseko tām; tev būs jāziņo par saviem ienākumiem, jārūpējas par to, lai uzņēmumam būtu nepieciešamās licences. Tev būs jārūpējas par sava klientu loka palielināšanu, jo tikai Tu būsi noteicēja par saviem ienākumiem.

 

Izvēlies sev piemērotāko statusu un sniedz profesionālu ieguldījumu skaistumkopšanas nozarē!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s