Likumi

Turpmāk skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzējiem būs jāpaziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu Veselības inspekcijai

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) vērš uzmanību, ka Ministru kabinetā 2015. gada 8. decembrī ir pieņemti un ar 2016. gada 1. janvāri spēkā stājušies noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji Inspekcijai paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu.
Skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzība ir īpaši svarīga, ņemot vērā, ka šie pakalpojumi ir saistīti ar paaugstinātu infekcijas slimību izplatīšanas risku, un higiēnas prasību neievērošana var būt viens no galvenajiem iemesliem dažādu infekcijas slimību izplatīšanai.


Pakalpojumu sniedzējam turpmāk būs jāapliecina darbinieku izglītības atbilstību prasībām, ja tādas ir noteiktas higiēnas jomu regulējošos normatīvajos aktos (piemēram, solārija pakalpojumu, tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniedzējiem) un sniegto pakalpojumu atbilstību regulējošo normatīvo aktu noteiktajām higiēnas prasībām.
Līdz ar paziņošanu par pakalpojuma uzsākšanu Inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv (pēc 2016. gada 1. marta) būs pieejama informācija par skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri paziņojuši par savu darbību, kā arī nākotnē par tiem, kuriem konstatēti pārkāpumi un kuru darbība uz laiku ir apturēta. Pamatojoties uz šo informāciju, iedzīvotājiem būs iespēja izvēlēties veselībai drošus pakalpojumus. 


Vēršam uzmanību, ka par savu darbību būs jāpaziņo ne tikai 2016. gadā no jauna izveidotajiem skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzējiem, bet arī jau esošiem pakalpojumu sniedzējiem, kas savu darbību ir uzsākuši līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, iesniedzot Inspekcijā iesniegumu līdz 2016. gada 1. martam.


Iesniegumu par darbības uzsākšanu pakalpojuma sniedzēji Inspekcijā varēs iesniegt Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv (izmantojot e-pakalpojumu „Iesniegums Veselības inspekcijai”), aizpildot speciālu formu, vai arī iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 


Veselības inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā Sabiedrības veselība –http://www.vi.gov.lv/lv/sabiedribas-veseliba/pras ir izvietotas veidlapas: Paziņojums par darbības uzsākšanu juridiskām personām un Paziņojums par darbības uzsākšanu fiziskām personām.


Ar pilnu noteikumu tekstu aicinām iepazīties Ministru kabineta tiesību aktu mājaslapā http://likumi.lv/…/278396-kartiba-kada-skaistumkopsanas-un-…

Veselības inspekcija

Advertisements

Categories: Likumi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s