JAUTĀJUMI

 • Kas ir Latvijas Skaistumkopšanas Speciālistu Asociācija jeb LSSA?

Atbilde: Biedrība “Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācija” (LSSA) ir brīvprātīgu personu apvienība, kuras biedri ir apvienojušies, lai sasniegtu šīs Organizācijas mērķus un īstenotu tās uzdevumus. Organizācijas darbības mērķis ir veicināt skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā un citu skaistumkopšanas speciālistu profesionālo attīstību Latvijā un Eiropā.

 • Kādēļ MAN būtu nepieciešams iestāsties ASOCIĀCIJA? Un cik man tas maksā? 

Atbilde: LSSA biedriem ir iespēja saņemt daudzas priekšrocības: iespēju apmeklēt augsta līmeņa seminārus LSSA mācību centrā un pie LSSA sadarbības partneriem; apmeklēt starptautiskas skaistumkopšanas industrijas konferences, seminārus un izstādes par pievilcīgu cenu.

Privātpersonām – 25,00 Eur/gadā

Juridiskām personām – 200,00 Eur/gadā

 • Kā ES varu kļūt par Latvijas Skaistumkopšanas Speciālistu Asociācijas  BIEDRU? 

Atbilde: Kļūt par LSSA biedriem var gan esošie studenti SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTS  KOSMETOLOĢIJĀ un KOSMĒTIĶI,  arī praktizējoši profesionāļi.

 • Kurās mācību iestādes ES varu iegūt šādu profesiju- Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā un Kosmētiķis?

Atbilde: Šādu profesiju Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā var iegūt:

 1. LU P.Stradiņa ,medicīnas koledža
 2. SIA „Starptautiskā Kosmetoloģijas Koledža”

Šādu profesiju Kosmētiķis var iegūt:

 1. Starptautiskā CIDESCO Rīgas Kosmētikas skola
 2. Mācību centrs Kolonna
 3. Rīgas Stila un modes profesionāla vidusskola
 4. Kosmetoloģijas un masāžas skola „MASTERCLASS”
 • Kāda ir kvalifikācijas līmeņa atšķirība starp Skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā un Kosmētiķis?

Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā)- 

(Augstāks kvalifikācijācijas līmenis) ir koledžas absolvents, speciālists ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību kosmetoloģijā (4. profesionālās kvalifikācijas līmenis pēc LKI)

Kosmētiķis

(Nedaudz zemāks kvalifikācijas līmenis)  ir skaistuma terapijas speciālists ar profesionālo vidējo izglītību kosmetoloģijā (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis pēc LKI).

Kosmetologs

(Šādu izglītību Latvijā vairs NAV iespējams iegūt) ir noteiktas medicīnas nozares speciālists ar augstāko kvalifikāciju, ārsts, parasti ar dermatologa kvalifikāciju, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis. Ārsts-kosmetologs nav pamatspecialitāte, bet ārstniecības personas papildspecialitāte. Latvijā to varēja iegūt laikā no 1997. līdz 2002. gadam Latvijas Universitātē, apgūstot kosmetologu sagatavošanas profesionālo programmu, ko vadīja prof Alfreds Miltiņš. Šī kvalifikācija tika piešķirta vairāk kā 40 ārstiem, kuri saņēma arī ārsta-kosmetologa sertifikātu, kas joprojām darbojas. 2002. gadā kosmetologu apmācības programma tika slēgta. Latvijā šāda veida apmācības vairs nenotiek

 • Kas ir sertifikācija un kādēļ tā ir nepieciešama?

Atbilde: Students mācās 1.līm.prof.augst.izgl. stud. progr. „Estētiskā kosmetoloģija” 3 vai 3,5 gadus. Pēc studiju beigšanas var izvēlēties vai vēlas kārtot LSSA INTEGRĒTAIS PROFESIJAS SERTIFIKĀCIJAS EKSĀMENU.

Ja students izvēlas kārtot LSSA Profesijas eksāmenu tad:

 1. Saņem profesijas sertifikātu  (LSSA)
 2. Uzsāk individuālo praksi, drīkst vadīt nesertificētus kosmētiķus un skaistumkopšanas speciālistus
 3. Turpmāko 5 gadu laikā apmeklē tālākizglītības pasākumus un sakrāj 150 tālākizglītības punktus (TIP).
 4. Ceturtajā gadā apmeklē neatliekamās palīdzības kursu. 
 5. ATJAUNO ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS STATUSU (Veselības inspekcija)
 • Ja 5 gadu laikā nav sakrāti 150 TIP, atkārtoti liek sertifikācijas eksāmenu.

Ja students izvēlas nekārtot LSSA Profesijas eksāmenu tad:

 1. Reģistrējas Ārstniecības personu reģistrā (Veselības inspekcija)
 2. STRĀDĀ SERTIFICĒTAKOSMĒTIĶA VAI SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTA VADĪBĀ
 3. Turpmāko 5 gadu laikā apmeklētālākizglītības pasākumus un
 4. sakrāj 150 tālākizglītības punktus (TIP).
 5. Ceturtajā gadā apmeklē neatliekamās palīdzības kursus.
 6. ATJAUNO ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS STATUSU (Veselības inspekcija)
Advertisements