Par mums

PROFESIJA – SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTS (KOSMETOLOĢIJĀ)lssa_latvijas_skaistumkopšanas_speciālistu_asociācija

Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) ir ārstniecības persona, kura ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un praktizē skaistumkopšanas jomā, strādā ar kosmētikas produktiem un medicīniskām tehnoloģijām, veic sejas un ķermeņa skaistumkopšanas procedūras, nosakot sejas un ķermeņa ādas kosmētisko diagnozi; veicina labas fiziskās formas, veselīgas pašsajūtas un vizuālā izskata uzlabojumus; ievēro profesionālo ētiku un profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus; pārzina kosmētikas tirgu un tehnoloģijas, kā arī sniedz citus kosmētiska rakstura pakalpojumus un konsultācijas; ievēro savas profesionālās darbības kompetences robežas; rūpējas par savu profesionālo pilnveidošanu izvelētajā skaistumkopšanas darbības jomā.

Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) var strādāt kā pašnodarbināta persona vai kā individuālais komersants, var vadīt savu uzņēmumu un nodarbināt citus skaistumkopšanas jomas speciālistus, var strādāt kā darba ņēmējs skaistumkopšanas nozares komercstruktūrās vai ārstniecības iestādēs Kods Profesiju klasifikatorā- 3259 04.

Skaistumkopšanas speciālists ir valsts reglamentēta profesija, kuras profesionālo darbību reglamentē likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu,” 2001. g. 20. jūnijs.

Skaistumkopšanas speciālista kvalifikācijas prasības noteiktas profesijas standartā, ko šobrīd Latvijā realizē divas akreditētas pirmā līmeņa augstākās izglītības iestādes studiju programmās „Estētiskā kosmetoloģija”.

Skaistumkopšanas speciālistu sertifikāciju atbilstoši kompetencei veic Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība (LĀPPOS).

Akreditētas 1. Līmeņa augstākās izglītības un tālākizglītības programmas skaistumkopšanas speciālista specialitātē piedāvā Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža http://www.skk.lv/ un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža  http://www.psk.lu.lv/.

MĒS ESAM

Biedrība “Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācija” (LSSA) ir brīvprātīgu personu apvienība, kuras biedri ir apvienojušies, lai sasniegtu šīs Organizācijas mērķus un īstenotu tās uzdevumus.

Organizācijas darbības mērķis ir veicināt skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā un citu skaistumkopšanas speciālistu profesionālo attīstību Latvijā un Eiropā.

KĻŪSTIET PAR LSSA BIEDRU!

ORGANIZĀCIJAS UZDEVUMI

  • izstrādāt un realizēt profesionālās darbības politiku skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā un citu skaistumkopšanas speciālistu profesijās;
  • rūpēties par Organizācijas biedru profesionālo sagatavotību un izaugsmi;
  • organizēt un īstenot skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā un citu skaistumkopšanas speciālistu pēcdiploma apmācību, profesijas pilnveidi un izaugsmi;
  • organizēt un īstenot skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā sertifikāciju un resertifikāciju;
  • veikt citas likumīgas darbības, kuras nepieciešamas Organizācijas mērķu un uzdevumu sasniegšanai saskaņā ar Organizācijas Statūtiem;
  • veicināt informācijas apmaiņu Organizācijas biedru vidū;
  • veicināt zinātnisko pētījumu attīstību kosmetoloģijā;
  • rūpēties par skaistumkopšanas nozares interešu aizstāvību;
  • informēt un izglītot sabiedrību un darba devējus par skaistumkopšanas jomas kvalifikācijas līmeņiem, profesiju standartiem un citiem aktuāliem skaistumkopšanas nozares jautājumiem.

ORGANIZĀCIJAS MĒRĶI

LSSA galvenais mērķis ir uzturēt un popularizēt skaistumkopšanas profesionāļu darba augstos standartus, zināšanas un prasmes. LSSA mērķis ir veicināt biedru profesionālo darbību, atbalsot un sniedzot iespēju nemitīgi augt un pilnveidoties.

ORGANIZĀCIJAS LĒMUMI UN AKTIVITĀTES

Ikviena LSSA lēmuma un aktivitāšu pamatā ir Biedru interešu virzīšana, aizsargāšana un profesionalitātes paaugstināšana. LSSA ir bezpeļņas organizācija, kuras padomē ievēlēti skaistumkopšanas, medicīnas un izglītības nozarē atzīti un pazīstami profesionāļi, kas garantē LSSA darbības optimālus rezultātus un maksimālu augstākā līmeņa profesionālu pieeju.

LSSA lepojas ar pastāvīgu un profesionālu komandu, kurā ir arī Latvijā atzīti skaistumkopšanas speciālisti. Darbs LSSA ir brīvprātīgs un tajā tiek piesaistīti pieredzējuši, praktizējoši profesionāļi.

Pateicoties LSSA komandas pieredzei, pie asociācijas vēršas kā pie nozares viedokļa un ieteikumu eksperta. Savu Biedru interešu labā, asociācija cieši sadarbojas ar Latvijas valsts un citām nevalstiskajām institūcijām, izglītības iestādēm, seko līdzi likumiem un to izmaiņām, kā arī biznesa un uzņēmējdarbības aktualitātēm ar mērķi veidot un uzlabot skaistumkopšanas industriju Latvijā.

Aicinām kļūt par LSSA biedriem gan esošos studentus, gan jau praktizējošus profesionāļus. LSSA biedriem ir iespēja saņemt daudzas priekšrocības: iespēju apmeklēt augsta līmeņa seminārus LSSA mācību centrā un pie LSSA sadarbības partneriem; apmeklēt starptautiskas skaistumkopšanas industrijas konferences, seminārus un izstādes par pievilcīgu cenu. LSSA garantē tūlītēju atbalstu esošiem un topošiem skaistumkopšanas profesionāļiem visā Latvijā!

 KĻŪSTIET PAR LSSA BIEDRU!

Ir jautājumi vai neskaidrības? Laipni aicināti sazināties ar mums darba dienās no 9:00 – 17:00:

Tel. 28347007, e-pasts: info@skka.lv

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s