Dokumenti un normatīvie akti

Ārstniecības likums 

Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība

Ārstniecības personu reģistrācijas kārtība (no 01.06.2016):

http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/aktuali/this-just-in/noteikumi-registru-izveide-papild-kartiba

Prasības skaistumkopšanas pakalpojumiem:

http://www.vi.gov.lv/lv/sabiedribas-veseliba/pras/prasibas-skaistumkopsanas-salonam

http://www.vi.gov.lv/lv/sabiedribas-veseliba/pras/pazinosana-skaistumk-tetov-pakalp

Skaistumkopšanas salona atvēršana:

http://www.vi.gov.lv/lv/sabiedribas-veseliba/pras/skaistumkopsanas-salona-atversana

Prasības kosmētiskajiem kabinetiem:

http://www.vi.gov.lv/lv/sabiedribas-veseliba/pras/kosmetiskie-saloni

Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi  (skaistumkopšanas salonu (solāriju, frizētavu, kosmētisko kabinetu), publisko peldbaseinu un pirts darbinieki u.c. interesenti, kas darbojas vai plāno darbību noteiktā jomā, var iegūt informāciju par normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes iespējamajiem veidiem konkrētā nozarē, kā arī citu noderīgu informāciju)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s