VALDE

Valdes sastāvs:
· Sabīne UlberteValdes priekšsēdētāja. Sertificēta skaistumkopšanas speciāliste kosmetoloģijā, apmācīttiesīga persona, bakalaura grāds māszinībās, skaistumkopšanas privātprakses Ādažos vadītāja.

· Zane Paidere – Valdes priekšsēdētājas vietniece. Sertificēta skaistumkopšanas speciāliste kosmetoloģijā.
Skaistumkopšanas jomā praktizē jau 9 gadus. Ar izcilību absolvējusi Kosmetoloģijas koledžu.
​Valdes locekle SIA ‘’GP Holding’’, kur viena no darbības sfērām ir profesionālās kosmētikas distribūcija un skaistumkopšanas kabinetu vadīšana Saulkrastos un Rīgā. Iegūtās zināšanas un pieredze skaistumkopšanā kopš 2014. gada tiek nodotas jaunajiem skaistumkopšanas speciālistiem Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā. 

· Marika Ģederte – Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas dibinātāja un valdes priekšsēdētāja, uzņēmējdarbības maģistrs, skaistumkopšanas nozarē kopš 1996. gada, mentore, LTRK Rīgas pilsētas uzņēmēju apakšpadomes locekle.
· Baiba Jansone – sertificēta skaistumkopšanas speciāliste kosmetoloģijā. Nozarē kopš 2008. gada. Darba pieredze  -starptautiskā uzņēmumā, ar augstiem standartiem, izaugsmes iespējām un pieredzes apmaiņu ārvalstīs. Šobrīd strādā savā privātpraksē.
· Vita Lāce – sertificēta skaistumkopšanas speciāliste kosmetoloģijā. Strādā “Telpa City Skaistuma studijā”.
· Sintija Verbele – Sertificēta Skaistumkopšanas speciāliste kosmetoloģijā. Skaistumkopšanas nozarē darbojas kopš 2008.gada, sākotnēji mācījās Rīga, Starptautiskā Grima Mākslas Skolā, pēcāk LDMV iegūstot 3.profesionālo kvalifikācijas līmeni – vizuālā tēla stilista jomā, un 2014.gadā darbojās “Douglas Latvia” par vizāžas speciālisti, šobrīd strādā Starptautiskā Eiropas uzņēmumā “ESPA” par skaistumkopšanas speciālisti.

· Ilze  Briža – sertificēta skaistumkopšanas speciāliste kosmetoloģijā. Uzņēmējdarbības un vadības zinību bakalaurs. Skaistumkopšanas nozarē strādā kopš 2007.gada. Darba pieredze iegūta darbojoties arī stilista, vizāžista, manikīra profesijās, kā arī vadot skaistumkopšanas salonu. Šobrīd ir savas privātprakses vadītāja.

Valdes pienākumi:
1) pieņemt lēmumu par Organizācijas biedra iestāšanos vai izslēgšanu;
2) izskatīt Organizācijas darbības programmu projektus, kā arī galvenos darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus un iesniegt tos izskatīšanai Kopsapulcē;
3) izskatīt un iesniegt Kopsapulcei apstiprināšanai Organizācijas budžeta projektu;
4) organizēt un vadīt Organizācijas ikdienas darbu;
5) lemt, pārvaldīt un rīkoties ar Organizācijas mantu Kopsapulces noteiktajās robežās;
6) izlemt kārtējos ar Organizācijas darbību saistītos jautājumus, kas nav Kopsapulces kompetencē;
7) koordinēt Organizācijas biedru darbu;
8) sastādīt Organizācijas saimnieciskās darbības plānus un pārskatus;
9) vest Organizācijas biedru reģistru;
10) pārstāvēt Organizāciju privāto un publisko tiesību sfērā;
11) organizēt un nodrošināt Kopsapulces lēmumu izpildi;
12) izlemt pārējos ar Organizācijas darbību saistītos jautājumus, ja vien šo jautājumu risināšana nav Kopsapulces kompetencē.

LSSA Statūti:

LSSA_statuti_2016

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s