PROFESIJAS STANDARTS

Patreiz spēkā ir esošais 2010. gada 18. augustā apstiprinātais Profesijas standarts, bet top koriģēta jaunā redakcija, saskaņā ar jaunajiem noteikumiem un prasībām. Pēc tā apstiprināšanas, tas tiks publicēts šeit.

Screen Shot 2016-06-21 at 6.35.17 PM

Advertisements